Πληροφορημένη συγκατάθεση / όροι για τη χρήση του δικτυακού τόπου www.feelwelltoday.com

Εκτύπωση

Ηλικία

Για να μπορεί κάποιος να λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από αυτό τον δικτυακό τόπο, πρέπει να έχει ολοκληρώσει και το 18ο έτος της ηλικίας. Εάν είναι ανήλικος, δηλαδή κάτω των 18 ετών, θα επιτρέπεται να συμμετέχει στην όλη διαδικασία της online συμβουλευτικής, εφόσον έχει ήδη συμφωνήσει προς τούτο ο γονέας ή άλλος κηδεμόνας του/της, ο οποίος και θα φέρει την απόλυτη ευθύνη της όλης διαδικασίας. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει ο κηδεμόνας του ανηλίκου να μας αποστείλει σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο και θα απαντήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας στον ανήλικο.

Εχεμύθεια

Το feelwelltoday.com δεν πουλάει, παραχωρεί ή διαφημίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σας ή προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλα άτομα ή φορείς.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) του πελάτη και οι απαντήσεις μας, φυλάσσονται στο feelwelltoday.com και αποτελούν απόρρητο υλικό. Σε περίπτωση κινδύνου για την ασφάλεια του πελάτη ή την ασφάλεια άλλων, τότε το απόρρητο σπάει αυτομάτως και οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν στις κατάλληλες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν περιορισμοί στο απόρρητο κάθε αποστελλόμενου, μέσω του Διαδικτύου e-mail. Τα e-mails στο Διαδίκτυο μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, να καταλήγουν σε διαφορετικό από τον σκοπούμενο παραλήπτη. Το ιδιωτικό απόρρητο κατά την αποστολή δεν μπορεί να εγγυηθεί εδώ όπως και σε καμία άλλη συνδιαλλαγή στο διαδίκτυο.
Αν ο πελάτης έχει τη συνήθεια να στέλνει email από Η/Υ του εργασιακού του χώρου, θα συμβουλεύαμε να την σταματούσε, καθώς υπάρχουν κίνδυνος σημαντικά προσωπικά δεδομένα να γνωστοποιηθούν εν αγνοία του πελάτη σε συναδέλφους και προϊσταμένους του. Ακόμα και στον Η/Υ του σπιτιού του πελάτη άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του. Πρέπει ο πελάτης να παίρνει τις δικές του προφυλάξεις στον προσωπικό του Η/Υ για να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών του emails.

Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πελάτης επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώσει παρά μόνον τις ενδείξεις «ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ». Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης θα λαμβάνει τις υπηρεσίες μας χωρίς δυνατότητα παραλαβής απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Εναλλακτικά πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία για να είναι εφικτή η αποστολή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Ζητήματα ψυχικής υγείας

Το feelwelltoday.com δεν απευθύνεται σε άτομα που υποφέρουν από σοβαρή ψυχική διαταραχή όπως σχιζοφρένεια, διπολικές διαταραχές, ή διασχιστικές διαταραχές κτλ. Αυτές οι καταστάσεις απαιτούν άλλου είδους θεραπείες. Δεν παρέχουμε ψυχιατρική αξιολόγηση, διάγνωση ή θεραπεία ψυχιατρικών περιστατικών. Οι υπηρεσίες που παρέχει το feelwelltoday.com δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις κλασσικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Δεν παρέχεται συμβουλευτική για περιστατικά που συμπεριλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και χρήζουν παρακολούθησης από ψυχίατρο ή νευρολόγο, εκτός κι αν έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση του θεράποντος γιατρού ο οποίος συνεχίζει να έχει την εποπτεία και την ευθύνη του ασθενή του.

Το feelwelltoday.com δεν παρέχει υπηρεσίες για κρίσεις όπως προστασία ανήλικου, ψυχικό τραύμα, ενδοοικογενειακή βία, ή σεξουαλική επίθεση. Δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα με αυτοκτονικό ιδεασμό ή τάση να βλάψουν κάποιον άλλο άνθρωπο. Οι υπηρεσίες του feelwelltoday.com δεν σχετίζονται με κανένα από αυτά τα είδη κρίσεων.

Σε περιπτώσεις σοβαρής κρίσης ή ψυχικού τραύματος, απαιτείται ολοκληρωμένη ψυχιατρική αξιολόγηση ή εντατική θεραπεία, ίσως και νοσηλεία. Σε στιγμές κρίσης, το άτομο πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό της περιοχής του για την διαχείρισή της. Αν νοιώθει έντονη δυσφορία σε βαθμό τέτοιο ώστε να κάνει κακό στον εαυτό του ή σε άλλον, πρέπει αμέσως να μιλήσει με κάποιον ειδικό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθεί σε ιατρό ή στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου ή σε οποιαδήποτε υπεύθυνη δημόσια Αρχή.

Τελική Ευθύνη του Πελάτη

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Για όποιες αποφάσεις ή πράξεις κάνει που θεωρεί ότι είναι απόρροια της συμβουλευτικής που λαμβάνει μέσω του feelwelltoday.com, η ευθύνη παραμένει αποκλειστικά στον πελάτη.