Εργασιακό στρες

Εκτύπωση
Πώς θα σας βοηθήσει το Feel Well Today στο Εργασιακό στρες

Το εργασιακό στρες είναι ένα φαινόμενο του σύγχρονου τρόπου ζωής, που σήμερα όμως εμφανίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Η φύση της εργασίας μας έχει υποστεί δραματικές αλλαγές τον τελευταίο αιώνα και συνεχίζει να αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Αγγίζει σχεδόν όλα τα επαγγέλματα- από καλλιτέχνες και ιατρούς, μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και πωλητές.

Αναπόφευκτα οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από στρες. Και το στρες στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντική απειλή για την οργανική υγεία. Στην περίπτωση που η θέση εργασίας του ατόμου είναι σε κάποιον οργανισμό, οι αρνητικές επιδράσεις του στρες στη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία, είναι ορατές και στην πορεία της εταιρείας.