Εργασιακό στρες - Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το Feel Well Today

Εκτύπωση

Το εργασιακό στρες είναι μια χρόνια επιβαρυντική κατάσταση που προκαλείται από τις συνθήκες στο εργασιακό του περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι να επηρεάζεται η γενικότερη κατάσταση του τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το εργασιακό στρες μπορεί να προκαλέσει μέχρι και αδυναμία εκτέλεσης απλών καθημερινών εργασιακών καθηκόντων. Σε χρόνιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η διάγνωση και παρακολούθηση από ειδικό επαγγελματία ψυχικής υγείας, προκειμένου να αξιολογήσει τα αίτια και τη σοβαρότητα της κατάστασης του ατόμου. Μπορεί να προκαλεί εύκολη κόπωση και να επιβαρύνει την προσωπική επίδοση ενώ, αντίθετα, το άτομο μπορεί να το αισθάνεται ως κινητήριο δύναμη λέγοντας ότι αποδίδει καλύτερα υπό πίεση. Όμως αν αυτή η κατάσταση δεν επισημανθεί και παρακολουθηθεί εγκαίρως, το σώμα καταπονείται περαιτέρω, η επίδοση ελαχιστοποιείται και η συνολική υγεία του ατόμου παρουσιάζει ολοένα και πιο σημαντικά προβλήματα.

Εγγραφείτε τώρα για να κατεβάσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
το έντυπο για το Εργασιακό στρες.

eggrafi